Înțelepciunea prin agonie în iluminare și lăcomie…

…așa s-ar traduce numele frmației “Wisdom Through Agony into Illumination and Lunacy” pe scurt W.A.I.L., eclectic doom/black metal, cum se prezintă chiar ei.

Al doilea lor album (care poartă numele formației, ca și primul de altfel), a fost lansat după o pauză de… 9 ani și este format din două piese mari și late - “Through Will to Exaltation Whence Descent into a Bottomless Black Abyss” și “Reawakening through Anguish into Gestalt of Absolute” -
dar care te fac să treci prin mai multe stări, nu numai prin perspectiva versurilor, care sunt de fapt mai mult un fel de predici (de ajutor ce-i drept și durata de câte aproximativ jumătate de oră a fiecăreia dintre ele), dar și prin linia melodică bine aleasă pentru a expune mesajul lor.

Cel mai bine, albumul, îl prezintă chiar mebrii formației, drept pentru care am tradus aproxmativ prezentarea albumului de pe bandcamp.

“Ideea principală a albumului se bazează pe un dualism aparent, pe o reprezentare a modului în care conceptul de W.A.I.L. (Wisdom Through Agony into Illumination and Lunacy) include o gamă întreagă de aspecte atât negative, cât și pozitive. În loc să facem o distincție strictă între cele două - de exemplu, afirmând că binele și răul sunt entități independente și de sine stătătoare - încercăm să arătăm cum totul este interconectat. Iluzia dualistă izvorăște din viață din încercarea minții noastre de a înțelege tot. Cu alte cuvinte, depinde foarte mult unde ne aflăm, ce căutăm sau de aspectul pe care îl reprezentăm la un moment dat. Lucrurile care par contradictorii și complet diferite sunt, în final, doar părți mărunte a întregului, care sunt de fapt diferențe aparente. Această unicitate, conceptul de W.A.I.L, se manifestă în sine și atunci evaluăm calitativ această radiere a energiilor din punctul nostru de vedere.

Conceptul albumului celebrează atât aspectele negative cât și cele pozitive - și totul între ele în cele mai pure forme arhetipale, deoarece acestea nu au fost procesate prin filtrul ego pe care omul începe să-l construiască de la naștere. Cu alte cuvinte albumul studiază noțiunea de unitate, legăturile polarităților într-un labirint uriaș și tinde să se scufunde sub suprafața acestor așa numite oponențe, unde lucrurile capătă profunzime. Se urmărește o înțelegere mai largă a chintesenței, a celei mai pure condiții primare, care pulsează dincolo de adâncimi, paradoxal, spre suprafață.

Albumul reflectă omul însuși, ființă cuprinzătoare radiantă, ale cărei raze și energii distincte pot fi clasificate, de exemplu, ca fiind încărcate ocultic sau politic. Aceasta nu înseamnă totuși că disparitățile (de orice natură) nu au putut fi găsite cel puțin la nivel superficial sau că manifestările energiilor în materie nu au putut fi în nici un caz clasificate și/sau introduse în mod calitativ părerile proprii. Chiar dacă toate razele emană din același nucleu, multe dintre ele strălucesc mai strălucitoare decât celelalte. În timp ce primele ajung peste munți și păduri, acestea din urmă rămân la fundul întunecos și noroios al mărilor adânci. Lumina unor raze, pe de altă parte, este complet invizibilă sau neînțelesă pentru noi, dar toți ne construim propriul înțeles și paradigme. Fiecare lucru este diferit, fiecare lucru este de valoare diferită. Această perspectivă de ansamblu se străduiește să ajungă la o formă veritabilă, reală, care străbate spiritul și nu se oprește la propriile sale trivialități, ci continuă să fie mereu în mișcare, dictată de legile cosmice. Este o încercare de a descoperi sinele nostru transcendental, care, cu toate acestea, nu este separat de noi; este o încercare de a fi una cu absolutul.”

Albumul “Wisdom Through Agony Into Illumination and Lunacy vol. II” a fost lansat pe 15 martie 2018 și poate fi ascultat integral pe canalul Bandcamp al formației, de unde poate fi și comandat.

https://f4.bcbits.com/img/a2166450994_10.jpg